Krajowy Rejestr Logopedów

Strona główna

Krajowy Rejestr Logopedów jest ogólnodostępną wyszukiwarką internetową prowadzoną i udostępnioną przez Polski Związek Logopedów
jako źródło informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.


Celem Rejestru jest:

  • udostępnienie pacjentom, na użytek własny, informacji o logopedzie, którego porady mogą zasięgnąć,
  • udostępnienie innym logopedom informacji w celach związanych z prowadzoną terapią (np. konsultacje),
  • informacja dla pracodawców o wykształceniu, specjalizacji zawodowej logopedy.

KRL prowadzony jest przez Polski Związek Logopedów na podstawie danych przekazywanych przez logopedów, potwierdzonych przez nich właściwymi dokumentami.

Dane logopedy będą mogły być uzupełniane. W przypadku znalezienia nieścisłości w edytowanych danych należy kontaktować się z administratorem Rejestru.
Wpis i utrzymanie rekordu w Krajowym Rejestrze Logopedów będą bezpłatne dla członków Polskiego Związku Logopedów.
Dla logopedów spoza PZL dokonanie wpisu i jego aktualizacja są płatne w rozliczeniu rocznym.


Rejestr ani żadne dane w nim zawarte nie mogą być, bez zawarcia odpowiedniej umowy z PZL, pobierane, publikowane, sprzedawane, kopiowane w całości ani w części w celach innych niż wymienione wyżej. W razie stwierdzenia faktu, że użytkownik korzysta z Rejestru w sposób lub w zakresie niezgodnym z w/wym warunkami,
PZL zastrzega możliwość niezwłocznego podjęcia kroków prawnych.


W związku z koniecznością dostosowania regulaminu do wymogów RODO
Krajowy Rejestr Logopedów obecnie jest zawieszony.

Podziel się z nami opinią Kontakt

Krajowy Rejestr Logopedów 2017
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.